Sapratu Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai Center.lv vietnē.

Iegādes noteikumi

Šajā sadaļā atradīsi sev svarīgu informāciju par garantiju, tiesībām atgriezt atpakaļ iegādāto preci, atteikuma tiesībām, konfidencialitātes politiku un to, kas jāņem vērā, veicot pirkumu Center veikalā.

Garantija

Atteikuma tiesības

Konfidencialitātes politika

Vēlamies vērst uzmanību, ka saitā redzamajām produktu bildēm ir informatīvs raksturs. Reālais produkts un esošā komplektācija var nedaudz atšķirties no bildēs redzamā.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “DIŽTEHNIKA” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.center.lv

1.2. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Konfidencialitātes politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1.3. Pircējs tiek aicināts izdrukāt šos Noteikumus nākotnes vajadzībām.

1.4. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 6. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi,pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. 

1.5 Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

 

2. Informācija par Pārdevēju

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.center.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “DIŽTEHNIKA – Latvijas sabiedrība, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, reistrācijas nr. 4010323958, juridiskā adrese Rīga, Šampētera iela 73 - 1, LV-1046, Latvija. Pārdevēja PVN maksātāja kods ir LV40103239589.

2.2. Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Par mums“

2.3. Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.

 

3. Preces

3.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

3.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

3.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.3. un 3.5. punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.

3.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

3.5. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to rakstiski informē Pircēju un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

 

4. Personas datu apstrāde

4.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar “Privātuma politiku”. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

 

5. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

5.1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:

a) fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

b) fiziskās personas, kurām ir no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja ir saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, ja tās rīkojas ar personīgiem līdzekļiem;

c) juridiskās personas.

5.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

5.3. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, tamdēļ, ka Prece vairs netiek tirgota vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 3.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

5.4. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

5.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pirkt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts sadaļā “Apmaksa”. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

5.6. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas sadaļā “Apmaksa” norādīto maksāšanas viedu – tam tiek nosūtīta īsziņa, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

5.7. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai veikalā vai gatavas izsūtīšanai (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).

5.8. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts internetaveikala datu bāzē.

5.9. Slēdzot Līgumu, Pircējs pirkuma saņemšanas brīdī paraksta Pārdevējs izsniegtu pirkuma dokumentu (Pavadzīme - Rēķins, pirkuma čeks, darījuma kvīts) ar pirkuma informāciju.  

 

6. Tiesības grozīt noteikumus

6.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

a) apmaksas noteikumu grozījumiem;

b) piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

6.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

6.3. Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 6. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

Uzdod jautājumu!
    SalīdzinātNotīrīt